ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
31/05/2020 21:50 13oC (55.4oF) 81%
SE (1300)
2b (4kt)
31/05/2020 20:50 16oC (60.8oF) 67%
SE (1300)
2b (4kt)
31/05/2020 19:50 19oC (66.2oF) 48% CALM
31/05/2020 18:50 19oC (66.2oF) 48%
SW (2300)
2b (4kt)
31/05/2020 17:50 21oC (69.8oF) 42%
SW (2300)
3b (7kt)
31/05/2020 17:20 22oC (71.6oF) 37%
WSW (2400)
3b (7kt)
31/05/2020 16:50 23oC (73.4oF) 37%
WSW (2400)
3b (8kt)
31/05/2020 16:20 23oC (73.4oF) 37%
SW (2300)
3b (9kt)
31/05/2020 15:50 24oC (75.2oF) 35%
WSW (2400)
3b (7kt)
31/05/2020 15:20 24oC (75.2oF) 35%
WSW (2500)
2b (6kt)
31/05/2020 14:50 24oC (75.2oF) 35%
SW (2200)
3b (7kt)
31/05/2020 14:20 23oC (73.4oF) 37%
WSW (2400)
3b (8kt)
31/05/2020 13:50 23oC (73.4oF) 35%
WSW (2400)
3b (10kt)
31/05/2020 13:20 23oC (73.4oF) 35%
WSW (2500)
3b (8kt)
31/05/2020 12:50 24oC (75.2oF) 33%
WSW (2500)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours