ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/02/2020 17:20 12oC (53.6oF) 61%
W (2600)
2b (4kt)
28/02/2020 16:50 13oC (55.4oF) 58%
WSW (2400)
3b (8kt)
28/02/2020 16:20 13oC (55.4oF) 58%
W (2600)
3b (9kt)
28/02/2020 15:50 14oC (57.2oF) 54%
WSW (2400)
4b (13kt)
28/02/2020 15:20 15oC (59.0oF) 47%
SSW (2000)
3b (10kt)
28/02/2020 14:50 16oC (60.8oF) 44%
SSW (2000)
3b (10kt)
28/02/2020 14:20 16oC (60.8oF) 44%
SW (2200)
3b GUSTS 5b (10ktG20kt)
28/02/2020 13:50 15oC (59.0oF) 47%
SSW (2100)
3b (8kt)
28/02/2020 13:20 16oC (60.8oF) 41%
S (1900)
2b (6kt)
28/02/2020 12:50 16oC (60.8oF) 38%
SSW (2100)
2b (6kt)
28/02/2020 12:20 15oC (59.0oF) 41%
SSW (2100)
2b (5kt)
28/02/2020 11:50 16oC (60.8oF) 38%
WSW (2400)
2b (5kt)
28/02/2020 11:20 15oC (59.0oF) 41% CALM
28/02/2020 10:50 14oC (57.2oF) 40% CALM
28/02/2020 10:20 13oC (55.4oF) 46% CALM

Station Observations for the last 24 hours