ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/12/2020 08:50 8oC (46.4oF) 75%
W (2700)
2b (6kt)
01/12/2020 08:20 8oC (46.4oF) 75%
W (2700)
2b (5kt)
01/12/2020 07:50 8oC (46.4oF) 81%
W (2700)
2b (5kt)
01/12/2020 07:20 8oC (46.4oF) 81%
WNW (2900)
2b (5kt)
01/12/2020 06:50 8oC (46.4oF) 81%
WNW (3000)
3b (7kt)
01/12/2020 06:20 7oC (44.6oF) 87%
W (2700)
2b (6kt)
01/12/2020 05:50 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
2b (6kt)
01/12/2020 05:20 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
2b (6kt)
01/12/2020 04:50 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
2b (6kt)
01/12/2020 04:20 7oC (44.6oF) 87%
W (2700)
2b (6kt)
01/12/2020 03:50 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
2b (5kt)
01/12/2020 03:20 7oC (44.6oF) 87%
W (2700)
3b (7kt)
01/12/2020 02:50 7oC (44.6oF) 87%
W (2700)
3b (7kt)
01/12/2020 01:50 8oC (46.4oF) 81%
W (2800)
2b (6kt)
30/11/2020 23:50 8oC (46.4oF) 81%
WNW (3000)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours