ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/08/2020 08:50 30oC (86.0oF) 42%
W (2700)
3b (8kt)
09/08/2020 08:20 28oC (82.4oF) 50%
W (2700)
3b (8kt)
09/08/2020 07:50 27oC (80.6oF) 50%
W (2700)
3b (8kt)
09/08/2020 07:20 26oC (78.8oF) 57%
W (2600)
3b (9kt)
09/08/2020 06:50 25oC (77.0oF) 60%
W (2700)
3b (8kt)
09/08/2020 06:20 24oC (75.2oF) 64%
W (2600)
3b (8kt)
09/08/2020 05:50 23oC (73.4oF) 68%
W (2600)
3b (8kt)
09/08/2020 05:20 23oC (73.4oF) 68%
W (2800)
3b (9kt)
09/08/2020 04:50 22oC (71.6oF) 68%
W (2700)
3b (8kt)
09/08/2020 04:20 22oC (71.6oF) 68%
W (2800)
3b (8kt)
09/08/2020 03:50 22oC (71.6oF) 68%
W (2800)
3b (8kt)
09/08/2020 03:20 22oC (71.6oF) 68%
W (2700)
3b (9kt)
09/08/2020 02:50 21oC (69.8oF) 72%
WNW (2900)
2b (6kt)
09/08/2020 02:20 21oC (69.8oF) 72%
W (2800)
3b (9kt)
09/08/2020 01:50 22oC (71.6oF) 68%
W (2800)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours