ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/08/2019 00:20 24oC (75.2oF) 68%
WNW (2900)
4b (14kt)
20/08/2019 23:50 24oC (75.2oF) 68%
WNW (2900)
4b (13kt)
20/08/2019 23:20 24oC (75.2oF) 73%
WNW (2900)
4b (12kt)
20/08/2019 22:50 24oC (75.2oF) 73%
W (2800)
3b (9kt)
20/08/2019 22:20 24oC (75.2oF) 73%
WNW (2900)
3b (10kt)
20/08/2019 21:50 24oC (75.2oF) 73%
WNW (3000)
3b (10kt)
20/08/2019 21:20 24oC (75.2oF) 73%
WNW (3000)
4b (11kt)
20/08/2019 20:50 24oC (75.2oF) 73%
WNW (3000)
4b (12kt)
20/08/2019 20:20 25oC (77.0oF) 64%
WNW (3000)
4b (13kt)
20/08/2019 19:50 25oC (77.0oF) 64%
WNW (3000)
4b (12kt)
20/08/2019 19:20 25oC (77.0oF) 64%
NW (3100)
4b (12kt)
20/08/2019 18:50 25oC (77.0oF) 64%
NW (3100)
4b (12kt)
20/08/2019 18:20 25oC (77.0oF) 64%
NW (3100)
4b (11kt)
20/08/2019 17:50 25oC (77.0oF) 64%
NW (3100)
4b (13kt)
20/08/2019 17:20 25oC (77.0oF) 60%
NW (3100)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours