ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/08/2020 07:20 28oC (82.4oF) 57%
WNW (3000)
4b (15kt)
09/08/2020 06:50 28oC (82.4oF) 57%
WNW (2900)
4b (11kt)
09/08/2020 06:20 26oC (78.8oF) 64%
W (2800)
3b (8kt)
09/08/2020 05:50 26oC (78.8oF) 64%
W (2700)
2b (5kt)
09/08/2020 05:20 26oC (78.8oF) 64%
SSE (1600)
2b (5kt)
09/08/2020 04:50 25oC (77.0oF) 68%
WSW (2500)
2b (5kt)
09/08/2020 04:20 24oC (75.2oF) 77%
WSW (2400)
1b (3kt)
09/08/2020 03:50 24oC (75.2oF) 73%
WSW (2400)
2b (5kt)
09/08/2020 03:20 24oC (75.2oF) 77%
SW (2200)
2b (4kt)
09/08/2020 02:50 24oC (75.2oF) 73%
WSW (2400)
2b (5kt)
09/08/2020 02:20 24oC (75.2oF) 73%
SW (2300)
2b (4kt)
09/08/2020 01:50 24oC (75.2oF) 73%
SW (2300)
2b (5kt)
09/08/2020 01:20 24oC (75.2oF) 73%
WSW (2500)
2b (6kt)
09/08/2020 00:50 25oC (77.0oF) 68%
WSW (2400)
3b (7kt)
09/08/2020 00:20 25oC (77.0oF) 68%
WSW (2400)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours