ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/12/2020 07:20 16oC (60.8oF) 87%
NW (3100)
4b (11kt)
01/12/2020 06:50 15oC (59.0oF) 87% CALM
01/12/2020 06:20 15oC (59.0oF) 87% CALM
01/12/2020 05:50 15oC (59.0oF) 87% CALM
01/12/2020 05:20 14oC (57.2oF) 87%
SW (2300)
2b (4kt)
01/12/2020 04:50 14oC (57.2oF) 87%
SW (2300)
2b (4kt)
01/12/2020 04:20 14oC (57.2oF) 93%
WNW (3000)
2b (4kt)
01/12/2020 03:50 14oC (57.2oF) 93%
W (2700)
2b (4kt)
01/12/2020 03:20 14oC (57.2oF) 93%
WNW (3000)
2b (4kt)
01/12/2020 02:50 14oC (57.2oF) 93%
WNW (3000)
3b (7kt)
01/12/2020 02:20 14oC (57.2oF) 93%
WNW (3000)
2b (5kt)
01/12/2020 01:50 14oC (57.2oF) 93%
WNW (3000)
3b (8kt)
01/12/2020 01:20 14oC (57.2oF) 93%
WNW (3000)
3b (8kt)
01/12/2020 00:50 14oC (57.2oF) 93%
WNW (3000)
3b (8kt)
01/12/2020 00:20 14oC (57.2oF) 93%
WNW (3000)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours