ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/02/2020 20:20 10oC (50.0oF) 76%
S (1700)
2b (5kt)
28/02/2020 19:50 10oC (50.0oF) 76%
S (1700)
3b (7kt)
28/02/2020 19:20 10oC (50.0oF) 76%
S (1700)
3b (10kt)
28/02/2020 18:50 10oC (50.0oF) 76%
SSE (1600)
3b (8kt)
28/02/2020 18:20 11oC (51.8oF) 76%
S (1700)
1b (3kt)
28/02/2020 17:50 11oC (51.8oF) 76%
S (1700)
2b (4kt)
28/02/2020 17:20 14oC (57.2oF) 62%
S (1900)
2b (6kt)
28/02/2020 16:50 14oC (57.2oF) 62%
W (2700)
3b (8kt)
28/02/2020 16:20 14oC (57.2oF) 71%
WNW (2900)
4b (12kt)
28/02/2020 15:50 14oC (57.2oF) 100%
WNW (2900)
4b (12kt)
28/02/2020 15:20 15oC (59.0oF) 62%
WNW (2900)
4b (14kt)
28/02/2020 14:50 15oC (59.0oF) 62%
WNW (2900)
5b (17kt)
28/02/2020 14:20 16oC (60.8oF) 54%
WNW (3000)
5b (20kt)
28/02/2020 13:50 16oC (60.8oF) 54%
WNW (3000)
5b (20kt)
28/02/2020 13:20 16oC (60.8oF) 54%
WNW (3000)
5b (21kt)

Station Observations for the last 24 hours