ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/06/2019 22:50 25oC (77.0oF) 53%
S (1800)
2b (6kt)
24/06/2019 22:20 25oC (77.0oF) 53%
S (1800)
2b (5kt)
24/06/2019 21:50 25oC (77.0oF) 53%
SSE (1600)
2b (5kt)
24/06/2019 21:20 25oC (77.0oF) 53%
S (1700)
2b (5kt)
24/06/2019 20:50 25oC (77.0oF) 53%
S (1700)
2b (4kt)
24/06/2019 20:20 26oC (78.8oF) 57%
S (1800)
2b (4kt)
24/06/2019 19:50 26oC (78.8oF) 50%
SSE (1600)
2b (4kt)
24/06/2019 19:20 27oC (80.6oF) 50%
S (1700)
2b (5kt)
24/06/2019 18:50 27oC (80.6oF) 50%
S (1800)
2b (4kt)
24/06/2019 18:20 27oC (80.6oF) 50% CALM
24/06/2019 17:50 27oC (80.6oF) 50% CALM
24/06/2019 17:20 28oC (82.4oF) 47% CALM
24/06/2019 16:50 30oC (86.0oF) 42% CALM
24/06/2019 16:20 32oC (89.6oF) 35%
N (3500)
2b (6kt)
24/06/2019 15:50 34oC (93.2oF) 31%
N (3500)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours