ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
31/05/2020 21:50 18oC (64.4oF) 82%
SSE (1600)
2b (6kt)
31/05/2020 21:20 18oC (64.4oF) 82% CALM
31/05/2020 20:50 18oC (64.4oF) 82% CALM
31/05/2020 20:20 20oC (68.0oF) 77% CALM
31/05/2020 19:50 20oC (68.0oF) 77% CALM
31/05/2020 19:20 20oC (68.0oF) 77% CALM
31/05/2020 18:50 20oC (68.0oF) 77%
NNE (0300)
2b (5kt)
31/05/2020 18:20 20oC (68.0oF) 77%
NE (0400)
2b (6kt)
31/05/2020 17:50 20oC (68.0oF) 77%
NNE (0300)
2b (6kt)
31/05/2020 17:20 21oC (69.8oF) 72%
NNE (0300)
2b (6kt)
31/05/2020 16:50 21oC (69.8oF) 72%
NE (0500)
2b (6kt)
31/05/2020 16:20 22oC (71.6oF) 68%
ENE (0700)
2b (6kt)
31/05/2020 15:50 22oC (71.6oF) 68%
NE (0500)
3b (7kt)
31/05/2020 15:20 23oC (73.4oF) 60%
NE (0400)
3b (8kt)
31/05/2020 14:50 23oC (73.4oF) 60%
NE (0500)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours