ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/02/2020 17:20 13oC (55.4oF) 71%
W (2700)
5b (17kt)
28/02/2020 16:50 13oC (55.4oF) 71%
W (2700)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
28/02/2020 16:20 14oC (57.2oF) 66%
W (2800)
4b (14kt)
28/02/2020 15:50 14oC (57.2oF) 66%
W (2600)
3b (10kt)
28/02/2020 15:20 14oC (57.2oF) 62%
W (2700)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
28/02/2020 14:50 14oC (57.2oF) 62%
W (2700)
5b (17kt)
28/02/2020 14:20 15oC (59.0oF) 58%
W (2700)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
28/02/2020 13:50 15oC (59.0oF) 58%
W (2800)
4b (13kt)
28/02/2020 13:20 15oC (59.0oF) 62%
W (2800)
4b GUSTS 6b (13ktG23kt)
28/02/2020 12:50 15oC (59.0oF) 62%
W (2800)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
28/02/2020 12:20 15oC (59.0oF) 58%
W (2800)
5b (18kt)
28/02/2020 11:50 15oC (59.0oF) 58%
W (2800)
5b (17kt)
28/02/2020 11:20 15oC (59.0oF) 62%
W (2800)
5b (19kt)
28/02/2020 10:50 15oC (59.0oF) 62%
W (2800)
5b (17kt)
28/02/2020 10:20 15oC (59.0oF) 58%
W (2800)
5b (17kt)

Station Observations for the last 24 hours