ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/12/2020 07:50 14oC (57.2oF) 93%
ENE (0600)
3b (10kt)
01/12/2020 07:20 14oC (57.2oF) 93%
NE (0400)
2b (6kt)
01/12/2020 06:50 13oC (55.4oF) 93% CALM
01/12/2020 06:20 13oC (55.4oF) 93% CALM
01/12/2020 05:50 14oC (57.2oF) 93% CALM
01/12/2020 05:20 13oC (55.4oF) 100% CALM
01/12/2020 04:50 13oC (55.4oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
01/12/2020 04:20 13oC (55.4oF) 100%
ENE (0600)
3b (7kt)
01/12/2020 03:50 13oC (55.4oF) 93% CALM
01/12/2020 03:20 13oC (55.4oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
01/12/2020 02:50 13oC (55.4oF) 100%
SW (2200)
2b (4kt)
01/12/2020 02:20 13oC (55.4oF) 100%
SW (2200)
2b (4kt)
01/12/2020 01:50 13oC (55.4oF) 100%
N (3500)
2b (4kt)
01/12/2020 01:20 12oC (53.6oF) 100% CALM
01/12/2020 00:50 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours