ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/08/2020 07:50 28oC (82.4oF) 69%
WNW (3000)
4b (12kt)
09/08/2020 07:20 27oC (80.6oF) 73%
NW (3200)
3b (8kt)
09/08/2020 06:50 27oC (80.6oF) 73%
WNW (2900)
3b (10kt)
09/08/2020 06:20 26oC (78.8oF) 73%
W (2800)
3b (8kt)
09/08/2020 05:50 26oC (78.8oF) 73%
WNW (2900)
3b (10kt)
09/08/2020 05:20 25oC (77.0oF) 83%
WNW (2900)
3b (10kt)
09/08/2020 04:50 24oC (75.2oF) 83%
WNW (2900)
3b (10kt)
09/08/2020 04:20 23oC (73.4oF) 82%
W (2800)
3b (10kt)
09/08/2020 03:50 23oC (73.4oF) 88%
W (2800)
3b (10kt)
09/08/2020 03:20 23oC (73.4oF) 88%
W (2700)
3b (9kt)
09/08/2020 02:50 23oC (73.4oF) 82%
W (2800)
3b (10kt)
09/08/2020 02:20 23oC (73.4oF) 82%
W (2800)
3b (10kt)
09/08/2020 01:50 23oC (73.4oF) 77%
W (2700)
3b (10kt)
09/08/2020 01:20 23oC (73.4oF) 82%
W (2700)
4b (11kt)
09/08/2020 00:50 23oC (73.4oF) 82%
WNW (2900)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours