Εικόνα Radar: 15.08.2020 10:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2020-08-15 10:00