Δεν υπάρχει Έκτακτο Δελτίο θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 / 0400 UTC
- ΑΝΕΜΟΙ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΜΙΑ

ΜΕΡΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 28-11-20/21 UTC
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1000 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΑΡΔΗΝΙΑΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 29/11 UTC ΣΤΗ ΜΕΛΙΤΑ ΜΕ
ΚΕΝΤΡΟ 1005. ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1024 ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ 1020
ΣΤΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ

ΜΕΡΟΣ 3
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 04 UTC

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 6 Η 7.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΜΠΟΥΤ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΑ
ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΜΕΛΙΤΑ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΣΙΔΡΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.50 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6
ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΑ
ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ 4 Η 5.
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΝΟΤΙΟΙ 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΙ 7 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 21.30 ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6
ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΔΕΛΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.00 ΝΟΤΙΟΙ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ.
ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 23.30 ΝΟΤΙΟΙ
5 Η 6. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ
Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΝΟΤΙΟΙ 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4.
ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 3 Η 4 ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.50 ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 Η 4 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 3 ΕΩΣ 5 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ. ΛΙΓΟ
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 3 Η 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 4 Η 5. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΩΣ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΩΡΕΣ
ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ