Εκτύπωση Δελτίου Θαλασσών

FQME21 LGAT 240200

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 / 0400 UTC
- ΑΝΕΜΟΙ: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΠΟΦΟΡ
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΟΙ ΡΙΠΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 40 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΜΕΡΟΣ 1
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 139

ΜΕΡΟΣ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 23-02-18/21 UTC
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ 997 ΣΤΗΝ
ΤΥΡΡΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΛΗΡΟΥΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1002 ΣΤΙΣ 24/06
UTC ΣΤΟ ΜΠΟΥΤ. ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 1004 ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ
ΑΙΓΑΙΟ ΣΤΙΣ 24/05 UTC ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΑ. ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1096
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΕΡΟΣ 3
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 04 UTC

ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9. ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ Η ΤΡΙΚΥΜΙΩΔΗΣ.
ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΟΛΥ
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ
5 Η 6. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΜΠΟΥΤ
ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 6 Η 7 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ Η ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Η ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΜΕΛΙΤΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ 5. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΓΚΑΜΠΕΣ
ΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5.
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΣΙΔΡΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 6. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΩΣ ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΣΤΑ
ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ. ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 19.50 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 39.00 ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 7 Η
8 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ Η ΠΟΛΥ
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Η ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΟ ΙΟΝΙΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ 5 Η 6. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ Η ΠΟΛΥ ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Η ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΠΙΘΑΝΩΣ
ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΩΣ
ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΠΙΘΑΝΩΣ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
Η ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ 5. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 3 Η 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η
5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ
5 Η 6 ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ 6 Η 7. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΔΕΛΤΑ
ΑΝΤΙΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΔΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΟΙ 4 Η 5 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ. ΛΙΓΟ ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6
ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 6. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΔΥΤΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 6. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 6 ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 37.00 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Η ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ.
ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 6
ΓΡΗΓΟΡΑ 6 Η 7. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΩΣ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ.
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΠΙΘΑΝΩΣ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 4 Η 5 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΠΙΘΑΝΩΣ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΩΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΠΙΘΑΝΩΣ
ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7. ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΩΣ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΠΙΘΑΝΩΣ ΤΟΠΙΚΑ
ΙΣΧΥΡΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η
ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΩΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
ΠΙΘΑΝΩΣ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 6
Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΩΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΠΙΘΑΝΩΣ ΤΟΠΙΚΑ ΙΣΧΥΡΗ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΠΙΘΑΝΗ
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6 ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΙ 4 Η
5 . ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 5 ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΙ. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ.
ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΧΙΟΝΙ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 4 Η 5 ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ.
ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΧΙΟΝΙ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 12 ΩΡΕΣ
ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΟΡΕΙΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ

Εκδόθηκε στις: 2018/02/24 02:00:00 GMT+0