ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
31/05/2020 22:20 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
31/05/2020 21:50 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
31/05/2020 21:20 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
31/05/2020 20:50 18oC (64.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
31/05/2020 20:20 18oC (64.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
31/05/2020 19:50 18oC (64.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
31/05/2020 19:20 19oC (66.2oF) 82%
ESE (1200)
1b (2kt)
31/05/2020 18:50 19oC (66.2oF) 82%
ESE (1200)
1b (3kt)
31/05/2020 18:20 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
31/05/2020 17:50 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
31/05/2020 17:20 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
31/05/2020 16:50 20oC (68.0oF) 82%
WSW (2500)
2b (5kt)
31/05/2020 16:20 20oC (68.0oF) 82%
SW (2300)
2b (6kt)
31/05/2020 15:50 20oC (68.0oF) 82%
SSW (2100)
2b (4kt)
31/05/2020 15:20 20oC (68.0oF) 82%
WSW (2500)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours