ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/12/2020 07:50 17oC (62.6oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
01/12/2020 07:20 16oC (60.8oF) 82%
SE (1400)
1b (3kt)
01/12/2020 06:50 16oC (60.8oF) 82%
ESE (1100)
1b (3kt)
01/12/2020 06:20 15oC (59.0oF) 87%
ESE (1200)
2b (4kt)
01/12/2020 05:50 15oC (59.0oF) 87%
E (1000)
1b (3kt)
01/12/2020 05:20 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
01/12/2020 04:50 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
01/12/2020 04:20 14oC (57.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
01/12/2020 03:50 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
01/12/2020 03:20 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
01/12/2020 02:50 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
01/12/2020 02:20 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
01/12/2020 01:50 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
01/12/2020 01:20 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
01/12/2020 00:50 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours