ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
31/05/2020 17:50 20oC (68.0oF) 72%
WNW (2900)
2b (4kt)
31/05/2020 17:20 20oC (68.0oF) 72%
W (2800)
2b (5kt)
31/05/2020 16:50 19oC (66.2oF) 72%
W (2800)
2b (4kt)
31/05/2020 16:20 20oC (68.0oF) 67%
WSW (2500)
2b (6kt)
31/05/2020 15:50 20oC (68.0oF) 67%
WSW (2500)
2b (6kt)
31/05/2020 15:20 21oC (69.8oF) 63%
WSW (2500)
2b (5kt)
31/05/2020 14:50 21oC (69.8oF) 63%
WSW (2500)
2b (5kt)
31/05/2020 14:20 21oC (69.8oF) 63%
W (2600)
3b (7kt)
31/05/2020 13:50 21oC (69.8oF) 63%
W (2600)
3b (7kt)
31/05/2020 13:20 21oC (69.8oF) 68%
WSW (2500)
2b (6kt)
31/05/2020 12:50 21oC (69.8oF) 68%
WSW (2500)
2b (6kt)
31/05/2020 12:20 23oC (73.4oF) 60%
NNE (0300)
3b (9kt)
31/05/2020 11:50 23oC (73.4oF) 60%
NNE (0300)
3b (9kt)
31/05/2020 11:20 23oC (73.4oF) 60%
W (2600)
3b (8kt)
31/05/2020 10:50 22oC (71.6oF) 64%
W (2800)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours