ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/08/2020 08:20 32oC (89.6oF) 35%
ENE (0600)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
09/08/2020 07:50 32oC (89.6oF) 35%
ENE (0600)
3b (10kt)
09/08/2020 07:20 30oC (86.0oF) 42%
ENE (0600)
3b (10kt)
09/08/2020 06:50 30oC (86.0oF) 42%
ENE (0700)
2b (5kt)
09/08/2020 06:20 27oC (80.6oF) 53%
NE (0500)
2b (5kt)
09/08/2020 05:50 27oC (80.6oF) 53%
NE (0500)
3b (8kt)
09/08/2020 05:20 26oC (78.8oF) 53%
N (0100)
3b (7kt)
09/08/2020 04:50 26oC (78.8oF) 53%
NNE (0300)
2b (5kt)
09/08/2020 04:20 26oC (78.8oF) 50%
N (0100)
2b (4kt)
09/08/2020 03:50 26oC (78.8oF) 50%
NNE (0300)
2b (6kt)
09/08/2020 03:20 27oC (80.6oF) 41%
NNE (0200)
3b (8kt)
09/08/2020 02:50 27oC (80.6oF) 41%
NNE (0300)
3b (10kt)
09/08/2020 02:20 27oC (80.6oF) 41%
NE (0400)
3b (10kt)
08/08/2020 20:20 25oC (77.0oF) 60%
NE (0400)
4b (11kt)
08/08/2020 19:50 26oC (78.8oF) 57%
NE (0500)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours