ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/12/2020 08:20 7oC (44.6oF) 70%
E (1000)
2b (6kt)
01/12/2020 07:50 7oC (44.6oF) 70%
ESE (1100)
2b (6kt)
01/12/2020 07:20 6oC (42.8oF) 70%
E (1000)
2b (6kt)
01/12/2020 06:50 6oC (42.8oF) 70%
E (1000)
2b (6kt)
01/12/2020 06:20 5oC (41.0oF) 75%
E (1000)
2b (5kt)
01/12/2020 05:50 5oC (41.0oF) 75%
ESE (1100)
2b (5kt)
01/12/2020 05:20 4oC (39.2oF) 80%
E (0900)
2b (5kt)
01/12/2020 04:50 5oC (41.0oF) 80%
E (0800)
2b (6kt)
30/11/2020 17:50 7oC (44.6oF) 87%
ENE (0700)
3b (8kt)
30/11/2020 17:20 8oC (46.4oF) 87%
ENE (0700)
3b (9kt)
30/11/2020 16:50 8oC (46.4oF) 87%
ENE (0700)
3b (8kt)
30/11/2020 16:20 8oC (46.4oF) 87%
E (0800)
3b (8kt)
30/11/2020 15:50 8oC (46.4oF) 87%
E (0800)
3b (7kt)
30/11/2020 15:20 9oC (48.2oF) 87%
ENE (0700)
3b (7kt)
30/11/2020 14:50 9oC (48.2oF) 87%
ENE (0700)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours