ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/02/2020 18:20 9oC (48.2oF) 81%
WNW (2900)
3b (8kt)
28/02/2020 17:50 9oC (48.2oF) 81%
WNW (2900)
3b (8kt)
28/02/2020 17:20 10oC (50.0oF) 66%
W (2600)
2b (5kt)
28/02/2020 16:50 10oC (50.0oF) 66%
NW (3100)
2b (4kt)
28/02/2020 16:20 10oC (50.0oF) 61% VARIABLE 1b (3kt)
28/02/2020 15:50 11oC (51.8oF) 57% CALM
28/02/2020 15:20 12oC (53.6oF) 53% CALM
28/02/2020 14:50 12oC (53.6oF) 53%
SSE (1500)
1b (3kt)
28/02/2020 14:20 12oC (53.6oF) 50%
SSW (2000)
2b (5kt)
28/02/2020 13:50 13oC (55.4oF) 46%
SSW (2000)
2b (5kt)
28/02/2020 13:20 13oC (55.4oF) 46%
WSW (2400)
2b (5kt)
28/02/2020 12:50 13oC (55.4oF) 46%
SW (2200)
2b (6kt)
28/02/2020 12:20 13oC (55.4oF) 50%
SW (2200)
2b (5kt)
28/02/2020 11:50 13oC (55.4oF) 50%
SW (2200)
2b (5kt)
28/02/2020 11:20 11oC (51.8oF) 57%
SSW (2100)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours