ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/12/2020 07:20 5oC (41.0oF) 56%
NE (0400)
4b (12kt)
01/12/2020 06:50 5oC (41.0oF) 56%
NE (0400)
3b (9kt)
01/12/2020 06:20 4oC (39.2oF) 64%
NNE (0300)
3b (8kt)
01/12/2020 05:50 4oC (39.2oF) 64%
NNE (0300)
3b (10kt)
01/12/2020 05:20 4oC (39.2oF) 64%
NNE (0200)
4b (11kt)
30/11/2020 17:50 6oC (42.8oF) 52%
NNE (0200)
5b GUSTS 7b (20ktG33kt)
30/11/2020 17:20 6oC (42.8oF) 65%
NNE (0200)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
30/11/2020 16:50 6oC (42.8oF) 65%
NNE (0200)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
30/11/2020 16:20 8oC (46.4oF) 61%
NNE (0300)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
30/11/2020 15:50 8oC (46.4oF) 61%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
30/11/2020 15:20 8oC (46.4oF) 65%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
30/11/2020 14:50 8oC (46.4oF) 65%
NNE (0300)
4b GUSTS 6b (14ktG24kt)
30/11/2020 14:20 12oC (53.6oF) 57%
NNE (0300)
4b (13kt)
30/11/2020 13:50 12oC (53.6oF) 57%
NNE (0300)
4b (13kt)
30/11/2020 13:20 12oC (53.6oF) 57%
NNE (0200)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours