ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/08/2020 07:20 29oC (84.2oF) 41%
NNE (0200)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
09/08/2020 06:50 29oC (84.2oF) 41%
NNE (0200)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
09/08/2020 06:20 28oC (82.4oF) 47%
N (0100)
4b (16kt)
09/08/2020 05:50 28oC (82.4oF) 47%
NNE (0200)
5b (18kt)
09/08/2020 05:20 27oC (80.6oF) 47%
NNE (0200)
5b (18kt)
09/08/2020 04:50 27oC (80.6oF) 47%
NNE (0200)
5b (20kt)
09/08/2020 04:20 27oC (80.6oF) 50%
NNE (0200)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
09/08/2020 03:50 27oC (80.6oF) 50%
NNE (0200)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
09/08/2020 03:20 27oC (80.6oF) 47%
NNE (0300)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)
08/08/2020 17:50 31oC (87.8oF) 45%
NE (0500)
4b (13kt)
08/08/2020 17:20 31oC (87.8oF) 42%
NE (0400)
4b (15kt)
08/08/2020 16:50 31oC (87.8oF) 42%
NE (0500)
5b (17kt)
08/08/2020 16:20 32oC (89.6oF) 39%
NE (0500)
4b GUSTS 6b (15ktG27kt)
08/08/2020 15:50 32oC (89.6oF) 39%
NE (0500)
5b (21kt)
08/08/2020 15:20 33oC (91.4oF) 37%
NE (0500)
5b GUSTS 7b (19ktG29kt)

Station Observations for the last 24 hours