ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
31/05/2020 17:50 19oC (66.2oF) 77%
WSW (2500)
2b (4kt)
31/05/2020 17:20 19oC (66.2oF) 77% CALM
31/05/2020 16:50 20oC (68.0oF) 72%
SSW (2000)
2b (5kt)
31/05/2020 15:50 21oC (69.8oF) 68%
WSW (2500)
3b (9kt)
31/05/2020 15:20 21oC (69.8oF) 68%
WSW (2400)
3b (8kt)
31/05/2020 14:50 21oC (69.8oF) 68%
SSW (2000)
4b (12kt)
31/05/2020 14:20 22oC (71.6oF) 64%
SSW (2000)
4b (14kt)
31/05/2020 13:50 22oC (71.6oF) 64%
SSW (2000)
4b (15kt)
31/05/2020 13:20 22oC (71.6oF) 64%
SSW (2100)
4b (15kt)
31/05/2020 12:50 22oC (71.6oF) 64%
SSW (2100)
4b (15kt)
31/05/2020 12:20 22oC (71.6oF) 64%
SSW (2000)
4b (15kt)
31/05/2020 11:50 22oC (71.6oF) 64%
SSW (2100)
4b (13kt)
31/05/2020 11:20 22oC (71.6oF) 64%
SSW (2100)
4b (15kt)
31/05/2020 10:50 22oC (71.6oF) 64%
SSW (2000)
4b (14kt)
31/05/2020 10:20 22oC (71.6oF) 64%
SSW (2000)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours