ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
11/08/2020 17:50 28oC (82.4oF) 44%
ESE (1200)
1b (3kt)
11/08/2020 17:20 30oC (86.0oF) 42%
S (1700)
1b (3kt)
11/08/2020 16:50 31oC (87.8oF) 34%
S (1800)
2b (5kt)
11/08/2020 16:20 31oC (87.8oF) 37%
S (1800)
3b (7kt)
11/08/2020 15:50 32oC (89.6oF) 35%
S (1900)
3b (8kt)
11/08/2020 15:20 32oC (89.6oF) 37%
SSW (2100)
3b (8kt)
11/08/2020 14:50 33oC (91.4oF) 33%
SW (2200)
3b (9kt)
11/08/2020 14:20 32oC (89.6oF) 45% /// ///
11/08/2020 13:50 32oC (89.6oF) 45%
W (2600)
2b (6kt)
11/08/2020 13:20 32oC (89.6oF) 42%
W (2800)
2b (6kt)
11/08/2020 12:50 32oC (89.6oF) 48%
W (2700)
2b (6kt)
11/08/2020 12:20 31oC (87.8oF) 51%
WNW (2900)
2b (5kt)
11/08/2020 11:50 30oC (86.0oF) 54%
WNW (3000)
2b (5kt)
11/08/2020 11:20 30oC (86.0oF) 54%
WNW (3000)
2b (4kt)
11/08/2020 10:50 30oC (86.0oF) 54%
NW (3100)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours