ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
28/02/2020 16:50 8oC (46.4oF) 87%
N (3500)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
28/02/2020 16:20 12oC (53.6oF) 66%
SSW (2100)
2b (4kt)
28/02/2020 15:50 13oC (55.4oF) 54%
S (1800)
4b (11kt)
28/02/2020 15:20 14oC (57.2oF) 43%
SSE (1500)
2b (5kt)
28/02/2020 14:50 14oC (57.2oF) 38%
SE (1300)
3b (7kt)
28/02/2020 14:20 14oC (57.2oF) 35%
SE (1300)
3b (9kt)
28/02/2020 13:50 15oC (59.0oF) 35%
SE (1400)
3b (9kt)
28/02/2020 13:20 14oC (57.2oF) 38%
SSE (1500)
3b (9kt)
28/02/2020 12:50 14oC (57.2oF) 38%
S (1700)
4b (14kt)
28/02/2020 12:20 15oC (59.0oF) 33%
SE (1400)
4b (11kt)
28/02/2020 11:50 15oC (59.0oF) 33%
SSE (1600)
4b (11kt)
28/02/2020 11:20 14oC (57.2oF) 38%
SE (1400)
3b (9kt)
28/02/2020 10:50 14oC (57.2oF) 35%
SE (1400)
3b (8kt)
28/02/2020 10:20 13oC (55.4oF) 37%
ESE (1200)
3b (7kt)
28/02/2020 09:50 11oC (51.8oF) 61% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours