ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/02/2020 23:30 8oC (46.4oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
21/02/2020 23:00 8oC (46.4oF) 100%
NW (3100)
3b (7kt)
21/02/2020 22:30 8oC (46.4oF) 100%
NW (3200)
2b (6kt)
21/02/2020 21:30 9oC (48.2oF) 93%
N (0100)
2b (4kt)
21/02/2020 21:00 9oC (48.2oF) 100%
NW (3200)
3b (9kt)
21/02/2020 20:30 9oC (48.2oF) 53%
NW (3100)
4b (11kt)
21/02/2020 20:00 9oC (48.2oF) 53%
NW (3100)
4b (11kt)
21/02/2020 19:30 9oC (48.2oF) 53%
NW (3100)
3b (10kt)
21/02/2020 19:00 9oC (48.2oF) 100%
NW (3200)
3b (8kt)
21/02/2020 18:30 10oC (50.0oF) 100%
NW (3200)
3b (10kt)
21/02/2020 18:00 10oC (50.0oF) 100%
NW (3200)
3b (9kt)
21/02/2020 17:00 9oC (48.2oF) 53%
NW (3100)
3b (8kt)
21/02/2020 16:30 9oC (48.2oF) 53%
NW (3200)
3b (8kt)
21/02/2020 16:00 10oC (50.0oF) 100%
NW (3100)
3b (8kt)
21/02/2020 15:30 10oC (50.0oF) 100%
NW (3200)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours