ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/09/2020 23:30 20oC (68.0oF) 25% CALM
25/09/2020 22:30 21oC (69.8oF) 24% VARIABLE 1b (2kt)
25/09/2020 22:00 20oC (68.0oF) 25% CALM
25/09/2020 21:30 19oC (66.2oF) 27% CALM
25/09/2020 21:00 20oC (68.0oF) 25% VARIABLE 1b (2kt)
25/09/2020 20:30 20oC (68.0oF) 25% CALM
25/09/2020 20:00 21oC (69.8oF) 24% VARIABLE 1b (2kt)
25/09/2020 19:30 21oC (69.8oF) 24% CALM
25/09/2020 19:00 21oC (69.8oF) 24% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours