ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Lavrio (Lavrio) Longitute (Lon): 24.052 Latitute (Lat): 37.71 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/09/2020 20:30 23oC (73.4oF) 64%
SSW (2100)
2b (4kt)
26/09/2020 15:40 27oC (80.6oF) 69%
SSW (2100)
5b (18kt)
25/09/2020 22:30 23oC (73.4oF) 77%
SW (2200)
2b (4kt)
25/09/2020 22:00 23oC (73.4oF) 77%
SW (2200)
2b (4kt)
25/09/2020 21:30 24oC (75.2oF) 73%
SW (2200)
2b (4kt)
25/09/2020 21:00 24oC (75.2oF) 73%
SW (2200)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours