ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Nea Filadelfia auto (Nea Filadelfia auto) Longitute (Lon): 23.746 Latitute (Lat): 38.045 Altitute (Alt): 141m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/09/2020 11:00 28oC (82.4oF) 27%
SSW (2000)
2b (4kt)
27/09/2020 03:00 20oC (68.0oF) 52%
W (2600)
2b (4kt)
26/09/2020 22:30 21oC (69.8oF) 48%
W (2800)
3b (7kt)
26/09/2020 22:00 21oC (69.8oF) 48%
WNW (2900)
2b (6kt)
26/09/2020 14:30 29oC (84.2oF) 50%
S (1800)
2b (4kt)
26/09/2020 08:30 28oC (82.4oF) 50%
S (1700)
2b (5kt)
26/09/2020 05:00 21oC (69.8oF) 77% VARIABLE 1b (2kt)
25/09/2020 23:00 22oC (71.6oF) 68% VARIABLE 1b (1kt)
25/09/2020 22:30 22oC (71.6oF) 68% CALM
25/09/2020 21:30 22oC (71.6oF) 68% CALM
25/09/2020 21:00 22oC (71.6oF) 68% VARIABLE 1b (1kt)
25/09/2020 20:30 22oC (71.6oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
25/09/2020 20:00 23oC (73.4oF) 60% CALM
25/09/2020 19:30 23oC (73.4oF) 60% CALM
25/09/2020 19:00 23oC (73.4oF) 60% CALM

Station Observations for the last 24 hours