ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
09/08/2020 07:20 26oC (78.8oF) 53%
NW (3100)
4b (11kt)
09/08/2020 06:50 26oC (78.8oF) 46%
NW (3200)
3b (9kt)
09/08/2020 06:20 25oC (77.0oF) 53%
N (3500)
3b (7kt)
09/08/2020 05:50 24oC (75.2oF) 56%
WNW (2900)
2b (4kt)
09/08/2020 05:20 24oC (75.2oF) 52%
NW (3100)
2b (6kt)
09/08/2020 04:50 24oC (75.2oF) 52%
NW (3100)
4b (11kt)
09/08/2020 04:20 24oC (75.2oF) 56%
NW (3200)
4b (12kt)
09/08/2020 03:50 24oC (75.2oF) 56%
NNW (3400)
4b (12kt)
09/08/2020 03:20 23oC (73.4oF) 60%
NW (3200)
3b (9kt)
09/08/2020 03:05 23oC (73.4oF) 60%
NW (3200)
3b (7kt)
09/08/2020 02:50 23oC (73.4oF) 64%
NW (3100)
3b (8kt)
09/08/2020 02:20 24oC (75.2oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)
09/08/2020 01:50 24oC (75.2oF) 64%
WNW (2900)
3b (7kt)
09/08/2020 01:20 24oC (75.2oF) 68%
NW (3100)
1b (3kt)
09/08/2020 00:50 24oC (75.2oF) 68% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours