ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/12/2020 07:20 12oC (53.6oF) 71%
NNE (0300)
4b (16kt)
01/12/2020 06:50 11oC (51.8oF) 76%
NNE (0300)
4b (16kt)
01/12/2020 06:20 11oC (51.8oF) 76%
NNE (0300)
5b (19kt)
01/12/2020 05:50 11oC (51.8oF) 76%
NNE (0300)
4b (16kt)
01/12/2020 05:20 11oC (51.8oF) 76%
NNE (0300)
5b (18kt)
01/12/2020 04:50 11oC (51.8oF) 76%
NNE (0300)
5b (17kt)
01/12/2020 04:20 11oC (51.8oF) 81%
N (3600)
4b (14kt)
01/12/2020 03:50 11oC (51.8oF) 81%
N (3600)
4b (13kt)
01/12/2020 03:20 11oC (51.8oF) 81%
N (0100)
4b (13kt)
01/12/2020 02:50 11oC (51.8oF) 87%
N (0100)
4b (13kt)
01/12/2020 02:20 12oC (53.6oF) 81%
N (0100)
4b (14kt)
01/12/2020 01:50 12oC (53.6oF) 81%
N (0100)
4b (12kt)
01/12/2020 01:20 12oC (53.6oF) 81%
N (0100)
3b (10kt)
01/12/2020 00:50 12oC (53.6oF) 81%
N (3600)
4b (13kt)
01/12/2020 00:20 12oC (53.6oF) 81%
N (3600)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours