ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/01/2020 10:50 14oC (57.2oF) 66%
SSW (2100)
2b (6kt)
26/01/2020 10:20 14oC (57.2oF) 66%
SSW (2000)
2b (6kt)
26/01/2020 09:50 14oC (57.2oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
26/01/2020 09:20 14oC (57.2oF) 71% VARIABLE 1b (1kt)
26/01/2020 08:50 13oC (55.4oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
26/01/2020 08:20 12oC (53.6oF) 81% CALM
26/01/2020 07:50 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
26/01/2020 07:20 8oC (46.4oF) 81%
SW (2300)
1b (2kt)
26/01/2020 06:50 7oC (44.6oF) 87%
WSW (2500)
1b (1kt)
26/01/2020 06:20 6oC (42.8oF) 86%
N (3600)
1b (3kt)
26/01/2020 05:50 5oC (41.0oF) 86%
NNW (3400)
1b (2kt)
26/01/2020 05:20 5oC (41.0oF) 86% VARIABLE 1b (3kt)
26/01/2020 04:50 6oC (42.8oF) 80%
SSW (2100)
1b (3kt)
26/01/2020 04:20 5oC (41.0oF) 86% CALM
26/01/2020 03:50 6oC (42.8oF) 80% CALM

Station Observations for the last 24 hours