ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/08/2019 08:50 30oC (86.0oF) 51%
NE (0400)
5b (19kt)
26/08/2019 08:20 30oC (86.0oF) 51%
NE (0400)
5b (19kt)
26/08/2019 07:50 29oC (84.2oF) 54%
NE (0400)
5b (17kt)
26/08/2019 07:20 31oC (87.8oF) 39%
NNE (0200)
5b (17kt)
26/08/2019 06:50 30oC (86.0oF) 39%
N (3600)
3b (9kt)
26/08/2019 06:20 30oC (86.0oF) 39%
N (0100)
3b (10kt)
26/08/2019 05:50 29oC (84.2oF) 39%
NNE (0200)
3b (8kt)
26/08/2019 05:20 28oC (82.4oF) 38%
N (0100)
3b (10kt)
26/08/2019 04:50 28oC (82.4oF) 36%
N (3500)
2b (5kt)
26/08/2019 04:20 26oC (78.8oF) 41% VARIABLE 1b (3kt)
26/08/2019 03:50 26oC (78.8oF) 38% VARIABLE 1b (3kt)
26/08/2019 03:20 27oC (80.6oF) 36%
E (0900)
1b (1kt)
26/08/2019 02:50 28oC (82.4oF) 34% CALM
26/08/2019 02:20 28oC (82.4oF) 34%
NE (0400)
3b (9kt)
26/08/2019 01:50 29oC (84.2oF) 32%
NNE (0200)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours