ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Elefsina (Elefsina) Longitute (Lon): 23.552 Latitute (Lat): 38.068 Altitute (Alt): 27m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/09/2020 19:50 22oC (71.6oF) 68% /// ///
27/09/2020 19:20 23oC (73.4oF) 60% /// ///
27/09/2020 18:50 23oC (73.4oF) 60% /// ///
27/09/2020 18:20 23oC (73.4oF) 60% /// ///
27/09/2020 17:50 24oC (75.2oF) 56% /// ///
27/09/2020 17:20 24oC (75.2oF) 56% /// ///
27/09/2020 16:50 24oC (75.2oF) 56% /// ///
27/09/2020 16:20 25oC (77.0oF) 53% /// ///
27/09/2020 15:50 25oC (77.0oF) 53% /// ///
27/09/2020 15:20 25oC (77.0oF) 53% /// ///
27/09/2020 14:50 26oC (78.8oF) 46% /// ///
27/09/2020 14:20 26oC (78.8oF) 46% /// ///
27/09/2020 13:50 26oC (78.8oF) 43% /// ///
27/09/2020 13:20 26oC (78.8oF) 43% /// ///
27/09/2020 12:50 27oC (80.6oF) 38% /// ///

Station Observations for the last 24 hours